Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Η πολλή γραμματική δεν κάνει...καλύτερους τους μαθητές!Η προσέγγιση που υιοθετείται με τα  βιβλία της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο είναι η επικοινωνιακή, η οποία συνιστά τη χρήση μια ποικιλίας κειμένων στη διδασκαλία έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Η διδασκαλία εντατικής γραμματικής, που ως τώρα θεωρούταν από τους περισσότερους γονείς και αρκετούς εκπαιδευτικούς ως βασικός άξονας του μαθήματος, δεν πρέπει να γίνεται, τουλάχιστον μέχρι την Δ δημοτικού. Για να είναι κάποιος επαρκής ομιλητής (γραπτώς ή προφορικώς) δε φτάνει μόνο να γνωρίζει το δομικό σύστημα της γλώσσας του(να κλίνει π.χ ένα ρήμα-δομική διάσταση) αλλά να  κάνει καλή χρήση αυτού του συστήματος ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας; (να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα του δομικού στοιχείου στη λειτουργία του λόγου του -λειτουργική χρήση). Δίνεται προτεραιότητα λοιπόν στη λειτουργική χρήση του λόγου, και μέσω αυτής γίνεται η διδασκαλία της γραμματικής και η κατανόηση του γλωσσικού συστήματος.  

[Ενδεικτική βιβλιογραφία
Χαραλαμπόπουλος ,Α.,(1988), Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας , Γλώσσα 16, 5-28
Χαραλαμπόπουλος, Α., Χατζησαββίδης, Σ., (1997), Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας:
θεωρία και πρακτική εφαρμογή, Θεσσαλονίκη: Κώδικας
Μήτσης, Ν.(2004), Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης, Αθήνα:

Gutenberg]


Ο Διευθυντής του Σχολείου
Καπετσώνης Κώστας


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Σήμερα, που τα νέα βιβλία είναι κειμενοκεντρικά προσανατολισμένα και γραμμένα με βάση τις επιταγές του «εγγραμματισμού», η διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου διαχέεται σε όλα τα μαθήματα και δεν είναι ανάγκη να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα «έκθεσης»."

Η διδακτική της παραγωγής γραπτού λόγου, σύμφωνα με παλαιότερες διδακτικές μεθόδους περιοριζόταν μόνο στο λεγόμενο "Σκέφτομαι και γράφω".
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα είδη παραγωγής γραπτού λόγου στα καινούρια βιβλία του Δημοτικού με βάση τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους ΕΔΩ και ΕΔΩ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου