Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

"Μάθημα με ένα παράξενο...tablet!"

Η  Α' τάξη έκανε επανάληψη στη Γλώσσα χρησιμοποιώντας ένα...παράξενο tablet!
(Η δασκάλα της Α' τάξης: Μπλέτσου Θεοδώρα)
Η συνέχεια στην...Πρώτη Κασετίνα!

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Αν γράφει πολλές εκθέσεις και κάνει πολλά φύλλα εργασίας.. θα πάει καλά στα μαθήματά του;

    Του Καπετσώνη Κώστα,  Διευθυντή του σχολείου


             Mια θεωρητική προσέγγιση, που επηρέασε σημαντικά το χώρο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, είναι αυτή του διάσημου Άγγλου καθηγητή Basil Bernstein.  
        Για τον Bernstein η γλώσσα, η γνώση χειρισμού της και η ευχέρεια εκμάθησης των κανόνων της, είναι ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος παράγοντας της σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Σε διαφορετικές οικογένειες μιλούν διαφορετική γλώσσα, όχι τόσο ως προς το λεξιλόγιο, αλλά κυρίως ως προς τη δομή της και τις δυνατότητες που δίνει στο παιδί να εκφραστεί. Χρησιμοποιούν, χωρίς οι ίδιες να το γνωρίζουν, δύο διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες, τον περιορισμένο και τον επεξεργασμένο κώδικα. Το θεωρητικό υπόβαθρο των απόψεων του Bernstein ότι δηλ. υφίσταται ο περιορισμένος και επεξεργασμένος γλωσσικός κώδικας επαληθεύτηκε κι από πλήθος ερευνών όπως του Lawton, του  Hawkins, του Hess και Shipman κ.α.
          Μπορεί κανείς να τους ορίσει στο γλωσσικό επίπεδο, με κριτήριο το ύψος των πιθανοτήτων πρόβλεψης των συντακτικών στοιχείων που στην κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση του λόγου ως νοήματος. Στην περίπτωση του επεξεργασμένου κώδικα, ο ομιλητής διαθέτει ένα ευρύ πεδίο επιλογής σύνταξης και ο τρόπος οργάνωσης των στοιχείων, δεν μπορεί να προβλεφθεί με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας. Στην περίπτωση του περιορισμένου κώδικα, ο αριθμός επιλογών σύνταξης είναι συχνά πολύ περιορισμένος και μπορεί κανείς να τις προβλέψει με μικρές πιθανότητες να κάνει λάθος. Οι κώδικες αυτοί διευκολύνουν ή εμποδίζουν τη συμβολική έκφραση των προθέσεων του ατόμου με την λεκτική επικοινωνία.
        Η έκφραση των κοινωνικών σχέσεων καθώς και οι κοινωνικοί όροι που δημιουργούνται στα πλαίσια κάποιων οικογενειών πραγματώνεται με ένα περιορισμένο κώδικα, ο οποίος έχει απλή και προβλέψιμη σύνταξη, περιορισμένη και προσδιορισμένη, όπως είναι και οι σχέσεις που διαμορφώνονται στα πλαίσια τους. Οι σχέσεις αυτές παραμερίζουν την ατομικότητα, βασίζονται στην αυταρχικότητα και μειώνουν τα περιθώρια του ατόμου για πρωτοβουλία και σκέψη. Αντίθετα σε άλλες οικογένειες που χρησιμοποιείται επεξεργασμένος γλωσσικός κώδικας, με περίπλοκη κι απρόβλεπτη συντακτική δομή, το άτομο δραστηριοποιείται, καθώς κάθε φορά καλείται να αντιμετωπίσει διαφορετικές συντακτικές δομές.
             Οι δυο γλώσσες καθορίζουν και δυο διαφορετικούς γνωστικούς προσανατολισμούς, εκφράζουν δυο διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και διαφορετική χρήση του λόγου στις επικοινωνιακές σχέσεις. Η αμφισβήτηση της εξουσίας από ένα παιδί στα πλαίσια μιας «οικογένειας θέσεων» παίρνει την απάντηση «επειδή έτσι σου λέω»(περιορισμένος κώδικας) μια απάντηση που δεν ενθαρρύνει την προφορική διερεύνηση των ατομικών κινήτρων και προθέσεων. Αντίθετα η οικογένεια με προσανατολισμό στο άτομο, τοποθετείται προς τα κίνητρα και τις απόψεις άλλων, ενώ οι κανόνες και η συμπεριφορά υπόκεινται σε συζήτηση. Άρα σύμφωνα με το Bernstein, το παιδί κάποιων οικογενειών υφίσταται από την πρώτη νηπιακή ηλικία έμμεση και άμεση πίεση να μετατρέπει τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του σε λόγο. Ο έλεγχος δεν αναπτύσσεται με την τοποθέτηση του παιδιού μέσα σε σαφώς καθορισμένες καταστάσεις, στις οποίες οι κανόνες και τα σύνορα έχουν διατυπωθεί ρητά. Αντίθετα ο έλεγχος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποικιλίας προς το παιδί.
                Όταν λοιπόν οι κανόνες είναι ρητοί, τότε οι σχέσεις εξουσίας είναι πολύ σαφείς. Πρόκειται για μια σχέση ρητής υποταγής και επιβολής. Αν είναι άρρητοι, τότε η εξουσία καλύπτεται προς χάρη του δέκτη. Μια ρητή σχέση μεταξύ γονέα- δασκάλου και μαθητή περιλαμβάνει ερωτήσεις του τύπου : « πολύ ωραίος άνδρας, αλλά έχει μόνο τρία δάχτυλα»,ή «πολύ καλό το σπίτι αλλά πού είναι η καμινάδα;». Το αντίθετο μια άρρητη σχέση περιλαμβάνει ερωτήσεις του τύπου : « Μίλησέ μου για αυτήν» ή «αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον».
               Τα κρατικά προγράμματα σπουδών προωθούν και απαιτούν πολλές φορές επεξεργασμένους κώδικες. Το παιδί λοιπόν που έχει μεγαλώσει σε οικογενειακό περιβάλλον που χρησιμοποιεί επεξεργασμένο κώδικα μαθαίνει την επίσημη γλώσσα που απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών από την οικογένειά του. Το γλωσσικό περιβάλλον του σχολείου είναι γνωστό, όταν για πρώτη φορά φοιτά σ’ αυτό. Αντίθετα το παιδί των οικογενειών με περιορισμένο γλωσσικό κώδικα γνωρίζει μόνο την κοινή γλώσσα που χρησιμοποιείται στην επαφή μεταξύ ίσων και ομοίων στις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Με την είσοδό του όμως στο σχολείο βρίσκεται σ’ ένα περιβάλλον ξένο και ανοίκειο. Τα παιδιά αυτά, που αντιλαμβάνονται και εκφράζουν τον εαυτό τους και τον κόσμο μέσα από τον περιορισμένο κώδικα, όταν μπουν στο σχολείο, είναι πολύ πιθανό λοιπόν να δυσκολευτούν.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Basil Bernstein «A Socio-Linguistic, Approach to Socialization:With some Reference to Educobility» σε Class,Codes and Control,τομ.1 σελ. 151 από Olive Banks «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» Παρατηρητής, 1987   
Basil  Bernstein «Παιδαγωγικοί κανόνες και κοινωνικός έλεγχος» Δευτ. έκδ. Αλεξάνδρεια
Α. Φραγκουδάκη «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» Παπαζήση, 1985 
Θ. Μυλωνάς «Κοινωνική Αναπαραγωγή στο σχολείο» Αρμός,
David Blackledge & Barry Hunt «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» Έκφραση,

"Έπαινος και τιμωρία...!"

Ο τρόπος διαχείρισης συμπεριφοράς της Α΄τάξης!
(Η δασκάλα της Α' τάξης: Μπλέτσου Θεοδώρα)


Η συνέχεια στην...Πρώτη Κασετίνα!

Η πολλή γραμματική δεν κάνει...καλύτερους τους μαθητές!Η προσέγγιση που υιοθετείται με τα  βιβλία της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο είναι η επικοινωνιακή, η οποία συνιστά τη χρήση μια ποικιλίας κειμένων στη διδασκαλία έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Η διδασκαλία εντατικής γραμματικής, που ως τώρα θεωρούταν από τους περισσότερους γονείς και αρκετούς εκπαιδευτικούς ως βασικός άξονας του μαθήματος, δεν πρέπει να γίνεται, τουλάχιστον μέχρι την Δ δημοτικού. Για να είναι κάποιος επαρκής ομιλητής (γραπτώς ή προφορικώς) δε φτάνει μόνο να γνωρίζει το δομικό σύστημα της γλώσσας του(να κλίνει π.χ ένα ρήμα-δομική διάσταση) αλλά να  κάνει καλή χρήση αυτού του συστήματος ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας; (να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα του δομικού στοιχείου στη λειτουργία του λόγου του -λειτουργική χρήση). Δίνεται προτεραιότητα λοιπόν στη λειτουργική χρήση του λόγου, και μέσω αυτής γίνεται η διδασκαλία της γραμματικής και η κατανόηση του γλωσσικού συστήματος.  

[Ενδεικτική βιβλιογραφία
Χαραλαμπόπουλος ,Α.,(1988), Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας , Γλώσσα 16, 5-28
Χαραλαμπόπουλος, Α., Χατζησαββίδης, Σ., (1997), Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας:
θεωρία και πρακτική εφαρμογή, Θεσσαλονίκη: Κώδικας
Μήτσης, Ν.(2004), Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης, Αθήνα:

Gutenberg]


Ο Διευθυντής του Σχολείου
Καπετσώνης Κώστας


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Σήμερα, που τα νέα βιβλία είναι κειμενοκεντρικά προσανατολισμένα και γραμμένα με βάση τις επιταγές του «εγγραμματισμού», η διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου διαχέεται σε όλα τα μαθήματα και δεν είναι ανάγκη να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα «έκθεσης»."

Η διδακτική της παραγωγής γραπτού λόγου, σύμφωνα με παλαιότερες διδακτικές μεθόδους περιοριζόταν μόνο στο λεγόμενο "Σκέφτομαι και γράφω".
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα είδη παραγωγής γραπτού λόγου στα καινούρια βιβλία του Δημοτικού με βάση τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους ΕΔΩ και ΕΔΩ.Γιορτή 28ης Οκτωβρίου !!!

  Τα παιδιά της Ε΄ τάξης, στα πλαίσια του σχεδίου εργασίας “Προετοιμάζοντας τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου”, δούλεψαν ομαδικά, συνεργάστηκαν αρμονικά και βίωσαν με ενθουσιασμό κάθε στάδιο της εργασίας που προηγήθηκε μέχρι και την τελευταία φάση της.
  Στην εκδήλωση του σχολείου, την προηγούμενη μέρα της εθνικής επετείου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης, με τα  κείμενα που διάβασαν για τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, με τα δρώμενα, τα μονόπρακτα, τις εικόνες, τα ποιήματα και τα τραγούδια που παρουσίασαν κατάφεραν να αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις σε μικρούς και μεγάλους, νιώθοντας έτσι μεγάλη ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους.


Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Διακόσμηση εισόδου (28 Οκτωβρίου)

Η διακόσμηση της εισόδου του σχολείου μας από την καθηγήτρια Αγγλικών Τριανταφυλλοπούλου Αφροδίτη και τους δασκάλους του Ολοημέρου Νεδέλκου Ειρήνη και Κοπάτσκα Δημήτρη.


Το έπος του '40 στο εξωτερικό!


Στις ΗΠΑ, το πιο δημοφιλές και έγκυρο περιοδικό της εποχής, το Life Magazine, επέλεξε στο τεύχος της 16ης Δεκεμβρίου του 1940 να παρουσιάσει στο εξώφυλλό του τον Έλληνα τσολιά, ως σύμβολο της ελληνικής ανδρείας και γενναιότητας.

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

"Face painting...με γράμματα!"

Η Α' τάξη κάνοντας επανάληψη στη Γλώσσα, έβαψε το πρόσωπό της με...γράμματα και σχημάτισε συλλαβές και λεξούλες!


Η συνέχεια στην...Πρώτη Κασετίνα!Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014