Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας, εκτιμώντας τα προβλήματα λόγω παγετού και προκειμένου για την καλύτερη αντιμετώπισή τους, έλαβε απόφαση περί μη λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων των Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Κασσάνδρας αύριο

Παρασκευή 13-01-2017.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας, εκτιμώντας την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, καθώς και τον υφιστάμενο παγετό, έλαβε απόφαση περί μη λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων των Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Κασσάνδρας αύριο Πέμπτη 12-01-2017.
Περαιτέρω εκτίμηση της κατάστασης θα γίνει αύριο το μεσημέρι, οπότε και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.
Ελευθερία Κόνιαλη
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας, εκτιμώντας την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, καθώς και τον υφιστάμενο παγετό, έλαβε απόφαση περί μη λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κασσάνδρας αύριο Τετάρτη 11-01-2017. Περαιτέρω εκτίμηση της κατάστασης θα γίνει αύριο το μεσημέρι, οπότε και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας
Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Την επικινδυνότητα λόγω παγετού, της αναμενόμενης χιονόπτωσης, των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και της κατάστασης των σχολικών μονάδων
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Το κλείσιμο όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας και των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και της ΚΕΔΗΚ, για την 10η του μηνός Ιανουαρίου 2017.
2) Την επανεκτίμηση της κατάστασης για τις επόμενες ημέρες και έκδοση σχετικής ανακοίνωσης
3) Με υπευθυνότητα των διευθυντών να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων των εν λόγω σχολείων

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κλειστά αύριο τα σχολεία στο Δήμο Κασσάνδρας

"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας, εκτιμώντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες, τον υφιστάμενο παγετό, καθώς και το γεγονός ότι οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κασσάνδρας δεν θερμαίνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, έλαβε απόφαση περί μη λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Κασσάνδρας αύριο Δευτέρα 09-01-2017.
Περαιτέρω εκτίμηση της κατάστασης θα γίνει αύριο το μεσημέρι, οπότε και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. "
Ελευθερία Κόνιαλη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας