Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Τμήμα ένταξης στο σχολείο μας


Τμήμα ένταξης στο σχολείο μας
«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει» ( Maria Montessori)

Αγαπητοί γονείς
  Το Σεπτέμβριο του 2016 υποδεχθήκαμε στο σχολείο  μας το Τμήμα Ένταξης.

Τι είναι το Τμήμα Ένταξης
  Το Τμήμα Ένταξης είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής που λειτουργεί μέσα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης ως ξεχωριστό τμήμα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις. Πρόκειται για μία ξεχωριστή τάξη διδασκαλίας με στόχο της την εκπαιδευτική παρέμβαση με ατομικά ή ομαδικά εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στους μαθητές που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντός του σχολικού ωραρίου.

Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο Τμήμα Ένταξης 
  Στο Τμήμα Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που:
α) έχουν γνωμάτευση από διαγνωστική υπηρεσία όπως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
β) δεν έχουν γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα αλλά έχει παρατηρηθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ότι παρουσιάζουν δυσκολίες κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή για τη φοίτησή τους στο Τμήμα Ένταξης απαιτείται η αξιολόγησή τους από τον δάσκαλο Ειδικής Αγωγής και η σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής.
Και στις δύο περιπτώσεις για να μπορέσει να συμμετάσχει ένας μαθητής στο Τμήμα Ένταξης θα πρέπει να υπάρχει ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

Πώς λειτουργεί το Τμήμα Ένταξης
Στο Τμήμα Ένταξης ακολουθείται: 
1.Κοινό εξειδικευμένο πρόγραμμα για ομάδα μαθητών με παρόμοιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέρος του προγράμματος και εφόσον το επιτάσσουν οι ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή μπορεί να υλοποιηθεί και εντός της κοινής τάξης που φοιτά, σε επίπεδο συνεκπαίδευσης.
2.Εξατομικευμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα για μαθητές με σοβαρότερες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι μαθητές που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο τμήμα ένταξης οργανώνονται σε ομάδες σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή στην κάθε ομάδα δεν έχει καμία σχέση με την τάξη φοίτησης του μαθητή (π.χ μπορεί σε μια ομάδα να δουλεύουν μαζί ένας μαθητής της Β’ τάξης, δύο μαθητές της Γ’ τάξης και ένας της Ε΄τάξης που έχουν κοινές δυσκολίες)
Έπειτα καθορίζεται από την εκπαιδευτικό του Τμήματος σε συνεργασία  με τον δάσκαλο της τάξης και την γνώμη των γονέων  οι ώρες φοίτησης τους στο τμήμα έτσι ώστε να μην χάνονται ώρες κατά τις οποίες ο μαθητής παρακολουθεί και αποδίδει μέσα στην γενική τάξη. Σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν λείπουν από τα μαθήματα που αγαπούν και ενισχύουν την αυτοεικόνα τους όπως είναι η  γυμναστική, η μουσική, τα εικαστικά και η πληροφορική. Συνήθως είναι προτιμότερο οι μαθητές να λείπουν σε μαθήματα που μπορούν εύκολα να αναπληρωθούν στο σπίτι όπως είναι τα θρησκευτικά, η ιστορία, η γεωγραφία, η μελέτη κλπ. Σε συνεργασία με τον δάσκαλο της γενικής τάξης το πρόγραμμα κάθε μαθητή αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες. Τα παραπάνω προγράμματα έχουν ως σκοπό τη στήριξη των μαθητών, έτσι ώστε να υπάρχει σύνδεση και συνέχεια με το πρόγραμμα της τάξης τους.


Τι διδάσκεται στο Τμήμα Ένταξης
  Ο ειδικός εκπαιδευτικός στο τμήμα ένταξης καλείται:
  • Να κάνει παρέμβαση στις επιμέρους δυσκολίες των μαθητών (π.χ δυσκολίες στην γραφή, αργός ρυθμός ανάγνωσης, δυσκολίες στην γραμματική, στην παραγωγή γραπτού λόγου, δυσκολίες στα μαθηματικά κ.α.).
  • Να διδάξει γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές διαχείρισης της γνώσης και να διδάξει ένα δομημένο τρόπο μελέτης στο σχολείο και στο σπίτι. Όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα δίνεται βάρος κυρίως στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Γιατί το Τμήμα Ένταξης δεν είναι ενισχυτική διδασκαλία:
  Το τμήμα ένταξης δεν είναι φροντιστήριο που ανταποκρίνεται αναγκαστικά στην ύλη της γενικής τάξης την οποία παρακολουθεί ο μαθητής. Δηλαδή ένας μαθητής της Δ’ τάξης δεν πρόκειται να διδαχθεί στο τμήμα ένταξης την διαίρεση σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης του εφόσον έχει εντοπιστεί ότι δεν γνωρίζει πολλαπλασιασμό. Πρώτα από όλα λοιπόν πρέπει να καλυφθούν τα μαθησιακά κενά των μαθητών ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε πιο απαιτητικά μαθησιακά έργα.

Συνήθως η πορεία του εκπαιδευτικού έργου έχει την εξής μορφή:
-Θα αξιολογηθούν ατομικά για κάθε μαθητή οι εκπαιδευτικές του ανάγκες
-Θα καταρτιστεί το ατομικό του μαθησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί από εκπαιδευτικό.
- Διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων
-Συνεχείς έλεγχοι και αξιολογήσεις κατανόησης των γνώσεων
-Σύνδεση τους με πρακτικές εφαρμογές

    Τα παραπάνω υλοποιούνται με τη χρήση εποπτικών μέσων και εναλλακτικών τρόπων μάθησης, όπως παιδαγωγικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μάθηση με υπολογιστή και άλλα. Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται μέσα από τροποποιήσεις και προσαρμογές και δεν διατάσσεται κατά τάξη ή ηλικία, αλλά οργανώνεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Επιπρόσθετα καλλιεργείται και ενισχύεται η σωστή συναισθηματική οργάνωση των μαθητών με ποικίλες μεθόδους, μέσα από την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής τους, γεγονός που βοηθά να έχουν εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις και να αισθάνονται υπερήφανοι για τον εαυτό τους ακόμα και όταν κάνουν λάθη.
                                                                    Ο Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης


                                                                                       Χρήστος Ανεστόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου