Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας
Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Την επικινδυνότητα λόγω παγετού, της αναμενόμενης χιονόπτωσης, των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και της κατάστασης των σχολικών μονάδων
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Το κλείσιμο όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας και των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και της ΚΕΔΗΚ, για την 10η του μηνός Ιανουαρίου 2017.
2) Την επανεκτίμηση της κατάστασης για τις επόμενες ημέρες και έκδοση σχετικής ανακοίνωσης
3) Με υπευθυνότητα των διευθυντών να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων των εν λόγω σχολείων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου